• 9 = 3 tot die mag 2 tot die mag 1.
 • Om uit te vind of ‘n getal ‘n veelvoud van 9 is, tel die syfers bymekaar, en herhaal tot die antwoord uit net een syfer bestaan.  Indien die finale een-syfer antwoord 9 is, is dit ‘n veelvoud van 9.  Bv:
  • Is 2115 ‘n veelvoud van 9? : 2 + 1 + 1 + 5 = 9 . Dus is 2115 ‘n veelvoud van 9. (2115 = 235 x 9)
  • Is 5204979 ‘n veelvoud van 9? : 5+2+0+4+9+7+9 = 36 (meer as een syfer, herhaal): 3+6=9 . Antwoord: Ja. (578331 x 9 = 5204979)
 • 9 is die binêre kompliment van 6. (1001 , 0110)
 • Voor 2006 was daar 9 planete in ons sonnestelsel.
 • 9 van die 10 melaatses wat Jesus in Lukas 17 gesond gemaak het, het nie vir hom dankie gesê nie.
 • Love Potion No. 9 is ‘n baie swak Sandra Bullock fliek.
 • ‘n Vrou is ongeveer 9 maande lank swanger.
 • 9 mm is hoe lank Shorty was na 7 weke op die eerste sonar.  Shorty het reeds (baie kort) arms en bene, al is hulle nog nie volledig ontwikkel nie.