V. Wat is die warmste deel van die Son?

A. Bladsy 3.