Ek het onlangs weer ‘n slag Genesis van voor af begin lees. Hoofstukke 1 tot 11 het my baie aan die dink gesit, oor waar die verhale vandaan kom, en hoeveel daarvan letterlik so gebeur het.

Neem Noag as voorbeeld. Dis tog sekerlik nie waar dat die HELE Aarde oorstroom het nie, so was dit net ‘n lokale vloed, of is dit ‘n verhaal soos Adam en Eva wat nie noodwendig eens gebeur het nie, maar ‘n boodskap wil bring (ek weet daar is baie mense wat sommer al op die Adam en Eva punt met my sal stry)?

En wat van dele soos Genesis 6 (hierdie kom uit die ou vertaling):

1

TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,

2

sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.

3

Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd-en-twintig jaar.

4

In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam.

Reuse wat kinders is van hemelwesens (seuns van God in die ou vertaling)!? Wie’s hierdie hemelwesens? Dit klink soos een of ander Griekse verhaal uit die mitologie.

Genesis 10: 20-27 (Noga en sy wingerd) lyk ook bietjie soos ‘n storie wat jare later opgemaak is om haat te stook teen die mense van Kanaän.

Dis asof die verhale van Genesis 1-11 lees soos daardie kinderverhale wat eindig met iets soos “en dis hoe dit gekom het dat hasie se stert so kort is”. Die boodskap daar agter is duidelik, maar is die stories nie dalk aangedik en aangepas soos hulle oor die eeue vertel is, juis om die boodskap duideliker te maak nie?

Of is ek heeltemal buite orde en dink ek te veel hieroor?