Ek dink nie ek het al ooit regtig hierdie verwerk nie.