Daar is iets wat my deesdae in my nagmaal broodjie laat stik, en dis die frase ” ‘n stuk ” wat deur predikante gebruik word wanneer hulle van emosies praat. “Ek kom na julle toe met ‘n stuk seer”. Die doel daarvan is waarskynlik om die emosie wat beskryf word as iets fisies voor te stel, iets wat in ‘n boks gesit kan word en vir mense gewys kan word, of vir God gegee kan word en vergeet word. Ek het dit nou al ongelukkig begin assosieer met “dominee taal”, en soms sit “dominee taal” my bietjie af, want dit klink nie vir my so eg as wat dit moet nie.

As daar ‘n dominee hierdie lees, kan hy my dalk inlig waar dit vandaan kom? Is daar een of ander dosent by die kweekskool wat dit gebruik en so aan die predikantekorps oordra, of kom dit uit een of ander teologiese boek wat net predikante lees? Ek twyfel of daar dominees hier lees, so kan iemand wat ‘n dominee goed ken miskien vra en die antwoord weer hier kom gee?

NS Ek kom na julle toe met ‘n stuk skuld, en dit is dat ek “hy” gebruik wanneer ek “sy” ook bedoel. So jy’s welkom om sy te lees oral waar ek hy skryf, bloot omdat ek nie letterkundig vernuftig genoeg is om die hy te vermy nie.

Advertisements