Die Amerikaanse senaat het ja gestem vir ‘n wet wat meer staatsgeld gaan gee vir navorsing op embrionale stamselle. Bush gaan die wet egter glo veto. Sonder om ‘n debat te begin oor aborsie of selfs oor die regte van embrios, wil ek net die volgende opmerk. Bush en sy trawante sê :

“The president believes strongly that for the purpose of research, it’s inappropriate for the federal government to finance something that many people consider murder,” White House spokesman Tony Snow said Tuesday. “He’s one of them.”

en republikeinse senator Jim Bunning, wat teen die wet is, :

“Just because the budding lives would not survive does not mean that we should ghoulishly conduct experiments on them,” Bunning said. “Who knows how many human embryos we will have to destroy before any tangible progress is made?”

maar klaarblyklik is daar nie so ‘n groot morele probleem om duisende onskuldige mense in Iraq te laat doodgaan nie.