Die hewige debat rondom my vorige post (en renklem se post oor o.a. Hyde Park) het my laat voel soos iemand op ‘n leer by Speaker’s Corner. Reg deur die jaar word daar debat gevoer. Dit los miskien nie veel op nie, maar ten minste praat mense.

Winter:
of Somer:

Advertisements