Betroubare bronne het my ingelig more se Van Alle Kante gaan ‘n goeie een wees. So doen die moeite en lees dit more in Die Burger.

Update: Lees dit hier aanlyn.