Die Universiteit van Stellenbosch se raadsverkiesing vind huidiglik plaas. As jy ‘n oud-Matie is kan jy hier gaan stem. Lees elkeen se standpunt en stem dan. Dis jou enigste kans om ‘n uiting te gee aan jou mening oor die groot taaldebat.